• SOKO ŠTARK
 • Smoki Mega Hrrrsker
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • Bananica

  Bananica

  Jedina prava

 • Smoki

  Smoki

  Jedan je Smoki.

 • Najlepše želje

  Najlepše želje

  Najlepše je tek tako.

 • Prima

  Prima

  Jedino sa Primom.

 • Štark Keksi

  Štark Keksi

  Fino, prhko, lako topljivo

 • Napolitanke

  Napolitanke

  Miris detinjstva.

 • Sweeet

  Sweeet

  Budi sweeet
  probaj sweeet!

 • Sweeet

  Integrino

  Pun ukus zdravlja!

PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI NAJLEPŠE ŽELJE DAN ZALJUBLJENIH

PRAVILA

promotivne aktivnosti

Najlepše Želje Dan zaljubljenih

 

ORGANIZATOR

 

Organizator promotivne aktivnosti Najlepše želje Dan zaljubljenih je Atlantic Štark doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447.  

 

PRAVO UČESTVOVANJA

 

Pravo učešća u ovoj promotivnoj aktivnosti imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije.

 

MEHANIZAM UČESTVOVANJA I NAGRADE

 

Dana 14.02.2020. godine, u periodu od 10.00 do 22.00 časova, u tržnom centru Ušće u Beogradu, povodom Dana zaljubljenih, održaće se promotivna aktivnost Najlepše Želje Dan zaljubljenih prilikom koje će parovi istovremeno pismeno odgovarati na unapred pripremljena pitanja, a zatim će parovi koji isto odgovore na postavljena pitanja imati pravo da učestvuju u izvlačenju jedne od ponuđenih nagrada.

 

Učesnici parovi će istovremeno upisivati odgovore na pitanja na flajeru koji dobiju od promotera ili prodavaca. Parovi koji na imaju iste odgovore na pitanja učestvuju u izvlačenju jedne od sledećih nagrada:

 

 1. Poklon pakovanje Najlepše Želje Dan zaljubljenih
 2. 1 (jedan) vikend za dvoje u SPA hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu
 3. 3 (tri)  vaučera u vrednosti od 5.000, 00 dinara u restoranu Bela reka
 4. 5 (pet) vaučera za karte za dvoje za bilo koju pozorišnu predstavu koja se održava u Ateljeu 212

 

Jedan par odnosno jedno lice može učestvovati u aktivnosti, odgovorima na pitanja i izvlačenju nagrada samo jedanput u toku sprovođenja aktivnosti.

 

SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE LIČNOG DOBRA

 

Učesnik ove promotivne aktivnosti  daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na  fotografijama i snimcima koji budu sačinjeni za vreme trajanja aktivnosti, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci i na svim objavama koje organizator promotivne aktivnosti učini na društvenim mrežama ili web staranicama, u skladu sa datom saglasnošću učesnika. Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade , te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra.

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Učestvovanjem u ovoj promotivnoj aktivnosti učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.  Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku,  pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog nagradnog konkursa postapati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa. 

Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka  isključivo u svrhu sprovođenja promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja aktivnosti, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizirani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične  podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili  adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik  takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti  zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 

PORESKE OBAVEZE

 

Organizator će obračunati i platiti  porez na lična primanja, u skladu sa važećim propisima, na nagrade čija bruto vrednost premašuje zakonom utvrđenu vrednost za plaćanje poreza na dohodak. Eventualne druge poreske obaveze ili doplate poreza na dohodak u skladu sa godišnjim poreskim rešenjem, padaju na teret nagrađenog.

 

Učesnik će za slučaj postojanja obaveze plaćanja poreza biti dužan da organizatoru dostavi svoje lične podatke.

 

PRISTUP PRAVILIMA

 

Ova Pravila su javno dostupna i biće objavljena na mestu održavanja promotivne aktivnosti.

 

 

 

za Atlantic Štark doo Beograd

Matjaž Vodopive, direktor