• SOKO ŠTARK
 • Smoki Mega Hrrrsker
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • Bananica

  Bananica

  Jedina prava

 • Smoki

  Smoki

  Jedan je Smoki.

 • Najlepše želje

  Najlepše želje

  Najlepše je tek tako.

 • Prima

  Prima

  Jedino sa Primom.

 • Štark Keksi

  Štark Keksi

  Fino, prhko, lako topljivo

 • Napolitanke

  Napolitanke

  Miris detinjstva.

 • Sweeet

  Sweeet

  Budi sweeet
  probaj sweeet!

 • Sweeet

  Integrino

  Pun ukus zdravlja!

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA #LOLPAZNJA

 PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA #LOLPAZNJA

 

ORGANIZATOR I TRAJANJE KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa “LOL PAZNJA ” je Soko Štark d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29.  

Konkurs traje u periodu od 18.11.2019. godine sa početkom u 00:01h do 6.12.2019. godine do 23:59h i organizuje se na teritoriji Republike Srbije.

 

 

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača Soko Štark d.o.o. Beograd ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju i realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i članova uže porodice ovih lica,  dece i bračnih drugova.

 

 

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Konkurs se realizuje na instagram profilu Lol Najlepše Želje (https://www.instagram.com/lolnajlepsezelje/) i na društvenoj mreži youtube u periodu od 15.11.2019. do 6.12.2019. godine. U konkursu učestvuju korisnici Instagram i youtube društvene mreže koji:

-          Na svom ličnom Instagram profilu ili u okviru svojih Instagram storyja postave svoju fotografiju/video kroz koju pokazuju pažnju ili prank na šaljiv način. Potrebno je da objava sadrži #LolPaznja.

-          Drugi način za učešće je da korisnik ostavi komentar na youtube snimcima (Najbolji ortaci: https://www.youtube.com/watch?v=StqnWzlZv-M&t=31s; Uvrnuti Šotovi: https://www.youtube.com/watch?v=4pj1GT5jqfE&t=1s) ili Instagram objavama influensera Stefan Lazić (https://www.instagram.com/stefanlazzic/)  i Filip Milenkov (https://www.instagram.com/cofi.no1/) ili “Uvrnuti šotovi” (https://www.instagram.com/uvrnuti_sotovi_/). Svi komentari će biti uzeti u obzir prilkom izbora dobitnika.

 

Dve osobe, koje od strane žirija budu ocenjene kao najkreativnije, a pritom ispunjavaju navedene uslove, osvojiće druženje sa svojim omiljenim influenserima Filipom Milenkovim, Stefanom Lazićem(najbolji ortaci) i Milena Tamburić, Marta Buzurović (uvrnuti šotovi) i poklon paket sledeće sadržine: 10 čokolada Najlepše želje LOL Smoki 80g Na kraju konkursa biće izabrana dva pobednika.

U žiriju za izbor su: Filip Milenkov, Stefan Lazić, Milena Tamburić, Marta Buzurović. Žiri će birati pobednike na osnovu kriterijuma: kreativnost, originalnost.

 

Rok za slanje prijava je 6. decembar do 23:59,  pobednici će biti objavljeni na Instagram nalogu LOL-a najkasnije 9. decembra do 18 časova.

 

Jedan učesnik može biti pobednik i osvojiti poklon samo jednom u toku trajanja nagradnog konkursa.

 

Učesnik konkursa objavom fotografije potvrđuje da ona predstavlja njegovo autorsko delo i da nije preuzeta sa internet stranica, društvenih mreža ili drugih izvora. Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete sa internet stranica ili drugih izvora, Organizator je ovlašćen da isključi iz konkursa.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivi, ne odgovaraju temi ili nisu u skladu sa definisanim smernicama nagradnog konkursa, navode ili prikazuju proizvode konkurencije, povređuju prava privatnosti trećeg lica neovlašćenom objavom fotografije i sl.) biće odmah uklonjeni i isključeni iz nagradnog konkursa.

 

Pobednik nagradnog konkursa će biti onaj učesnik koji dobije najveći broj glasova od strane stručnog  žirija.

 

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

●        su stariji od 18 godina,

●        su saglasni sa pravilima ovog konkursa

●        pristaju da Organizator stekne sva autorska imovinska prava i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sve fotografije, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez  posebnih nadoknada autorima;

●        pristaju da Organizator prikupljene fotografije koristi kao promotivne materijale bez nadoknada učesnicima;

 

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE POKLONA

Nagradu za svakog dobitnika čini druženje sa influenserima i Najlepše Želje paket sledeće sadržine:

 

LOL Smoki 80g

10 komada

 

 

OBAVEŠTAVANJE POBEDNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Imena pobednika konkursa biće objavljena na Instagram profilu „LOL Najlepše želje“ (https://www.instagram.com/lolnajlepsezelje/) najkasnije do 9. decembra u 18h. Učesnici čije fotografije budu proglašene kao pobedničke biće kontaktirani putem poruke na instagram profilu, od strane organizatora, najkasnije u roku od 2 dana od dana objave pobednika kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrade. Nagrađeni će ostaviti Organizatoru svoje lične  podatke i to: ime i prezime, broj telefona, adresu stanovanja.

Nagrada “Meet-up sa influenserima Najbolji ortaci i Uvrnuti šotovi”  se može preuzeti/organizovati isključivo u Beogradu. Troškove puta snosi pobednik konkursa.

 Druženje će biti organizovano 14. decembra 2019. godine, a dodatne informacije o vremenu i mestu druženja biće javljene pobednicima putem poruke na Instagram profilu kojim su učestvovali u nagradnom konkursu. Ukoliko se dobitnik nagrade iz ovog konkursa ne odazove na poruku u periodu od sedam (7) dana od dana kontaktiranja na instagram profilu, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

 

 

SAGLASNOST I PRENOS PRAVA NA KORIŠĆENJE FOTOGRAFIJE

Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro , bez posebne naknade , te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji.

Učestvovanjem, pobednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo organizatoru prenosi  predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva  autorska imovinska  prava na fotografijama (autorsko delo) bez obaveze navođenja imena autora.

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Pobednik konkursa sva autorska prava, bez obzira na načine i tehnička rešenja za korišćenje, obradu fotografije.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže.

 

Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

 

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti  navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.   

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku,  pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog nagradnog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka  isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizirani pristup učesniku, korišćenje  od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične  podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili  adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.  Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik  takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti  zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa  važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 

 

PORESKE OBAVEZE

Organizator će obračunati i platiti  porez na lična primanja, u skladu sa važećim propisima, na nagrade čija bruto vrednost premašuje zakonom utvrđenu vrednost za plaćanje poreza na dohodak. Eventualne druge poreske obaveze ili doplate poreza na dohodak u skladu sa godišnjim poreskim rešenjem, padaju na teret nagrađenog.

Organizator može da zahteva matični broj u slučaju da učesnik bude nagrađen u nagradnom konkursu. Ako dobitnik nagrade ne dostavi potrebne podatke, organizator neće dodeliti nagradu.

 

 

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA

Pravila nagradnog konkursa objavljena su na internet stranici www.stark.rs, gde su dostupna i stavljena na uvid svim učesnicima. Link do pravilnika se nalazi u opisu Instagram profila “LOL Najlepše Želje” (https://www.instagram.com/lolnajlepsezelje/).

 

OSTALE ODREDBE

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici.

 

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

 

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici https://www.instagram.com/lolnajlepsezelje/ .

 

 

 

U Beogradu, dana 05. novembra 2019. godine.

 

Organizator

Soko Stark doo Beograd