• SOKO ŠTARK
 • Smoki Mega Hrrrsker
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • SOKO ŠTARK
 • Bananica

  Bananica

  Jedina prava

 • Smoki

  Smoki

  Jedan je Smoki.

 • Najlepše želje

  Najlepše želje

  Najlepše je tek tako.

 • Prima

  Prima

  Jedino sa Primom.

 • Štark Keksi

  Štark Keksi

  Fino, prhko, lako topljivo

 • Napolitanke

  Napolitanke

  Miris detinjstva.

 • Sweeet

  Sweeet

  Budi sweeet
  probaj sweeet!

 • Sweeet

  Integrino

  Pun ukus zdravlja!

PRAVILA SMOKI PROGRAMA LOJALNOSTI

"PITAJ SMOKI ZA ASISTENCIJU"

 

ORGANIZATOR I TRAJANJE

Organizator programa lojalnosti “PITAJ SMOKI ZA ASISTENCIJU” (u daljem tekstu: program) je Soko Štark  d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29 u saradnji sa Delhaize Srbija.

Program traje u periodu od 29.08.2019. godine sa početkom u 00:01 do 18.09.2019. godine do 24h i organizuje se, u svim Delhaize Maxi objektima, na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko se ukupan broj poklona podeli pre predviđenog roka trajanja programa, isti se prekida.

Pravila će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici organizatora www.stark.rs .

 

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Mogućnost učestvovanja u programu ostvaruje se kupovinom bilo kog proizvoda iz Smoki portfolia: Smoki Classic, Smoki Megahrsker, Smoki Fun, Smoki mini, u Maxi objektima, u iznosu od najmanje 200 rsd na jednom fiskalnom računu.

Pri navedenoj kupovini, od prodavaca na kasi, svaki učesnik dobija poklon karticu. Svaka kartica je dobitna.

 

FOND POKLONA I PREUZIMANJE

Svaka poklon kartica sadrži jedan od poklona koji su definisani fondom poklona ovih pravila i pri preuzimanju poklona se predaje zajedno sa fiskalnim računom.

Fond poklona: 8.382 poklona

Naziv poklona

Količina (kom.)

Hoverboard

25

Smoki fun kechap majonez 45g

7.000

basket lopta Adidas (izduvana)

712

torba Hummer

322

ranac Kappa

323

 

Preuzimanje poklona se vrši na sledeći način:

Pokloni košarkaška lopta ADIDAS i Smoki Fun kesica kechap majonez 45g  se preuzimaju u Maxi objektima u kojima je poklon kartica  dobijena.

Ostale nagrade Hoverboard, ranac KAPPA i torba HUMMEL se preuzimaju radnim danima, ponedeljak - petak, od 08 -16h, shodno blizini mesta stanovanja, na sledećim lokacijama:

 • Soko Štark - Bulevar Peka Dapčevića 29, Beograd
 • Atlantic Brands distributivni centar u Nišu -  Toponički put bb, Niš
 • Atlantic Brands distributivni centar u Čačku -  Dr. Dragiše Mišovića 148, Čačak 
 • Atlantic Brands distributivni centar u Novom Sadu - Zrenjaninski put BB,Kać, Novi Sad

Preuzimanje Hoverbord nagrade vrši se na adresi Soko Štarka, Bulevar Peka Dapčečvića 29.

Učesnici Programa ne mogu da zahtevaju poklone u većim količinama ili drugačije poklone od onih koji su prikazani na poklon kartici, a definisani u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Prilikom preuzimanja poklona Hoverboarda, pored poklon kartice i fiskalnog računa, učesnik će priložiti i ličnu kartu iz koje će biti preuzeti podaci ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG radi prijave, obračuna i plaćanja poreza na poklon.

Informacije o preuzimanju poklona mogu se dobiti besplatnim pozivom kontakt centra organizatora, radnim danima, ponedeljak-petak od 8h do 16h na sledeći broj: 0800 200 003 kao i na internet stranici organizatora www.stark.rs.

 

ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator Programa. U slučaju osnovanih žalbi organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike.

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

Učesnici Programa se izričito saglašavaju da Organizator koristi njihove lične podatke, koje su učesnici naveli u okviru učešća u Programu, za potrebe ovog Programa i to do opoziva.

 

U periodu upravljanja ličnim podacima učesnik ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje ličnih podataka, slanjem zahteva na e-mail [email protected]. Učesnik je upoznat i izričito se slaže da Organizator može pojedine radnje u vezi sa obradom dobijenih ličnih podataka poveriti Agenciji, odnosno drugom ugovornom obrađivaču. Ugovorni obrađivač može da obrađuje lične podatke samo u granicama ovlašćenja, odnosno narudžbine koju dobije od naručioca, u skladu sa definisanim namenama.

 

POREZI

Učesnik, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze  u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika programa nadležan je sud u Beogradu.

 

 

MOGUĆNOST PREKIDA PROGRAMA 

Program može da se prekine u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne.

Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem websajta Organizatora: www.stark.rs. 

 

ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Programa, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima programa, bilo trećim licima.

 

MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA PROGRAMA

Organizator zadržava pravo da menja pravila Programa, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost. Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promenama ili ažuriranju putem websajta www.stark.rs.